Zoetwater Greenport regio Boskoop

20 dec 2012 - Zoetwater Greenport regio Boskoop

Bericht » 

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport regio Boskoop. Probleemanalyse en oplossingsrichtingen korte en lange termijn. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de analyse uitgevoerd. Lees meer

15 nov 2012 - Slimmer met restwarmte

Bericht » 

Op het DWA congres van 1 november “Slimmer met de rest” is door Agrimaco ingegaan op het project T4P (Tinte Vierpolders). Lees meer

3 okt 2012 - Streef naar meer alternatieven voor VAB’s!

Bericht » 

Zo’n 85% van de VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) krijgt geen alternatieve bestemming. Een gemiste kans voor zowel de economische vitaliteit als leefbaarheid op het platteland. Lees meer

13 jul 2012 - Mestverwerking op het verkeerde been?

Bericht » 

Binnen de zoektocht naar de oplossing voor het mestprobleem is de teneur overwegend ‘hoe lossen we het mestprobleem nu eindelijk op’. Blijkbaar ziet niet iedereen de kansen qua duurzaamheid. Lees meer