Zoetwater Greenport regio Boskoop

20 dec 2012 - Zoetwater Greenport regio Boskoop

Bericht » 

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport regio Boskoop. Probleemanalyse en oplossingsrichtingen korte en lange termijn. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de analyse uitgevoerd. Lees meer