- AgraVisie 2015

Bericht » 

Echt ‘booming’ is de economie nog niet. Wel zien we een “nieuwe economie” ontstaan met nieuwe dynamiek, nieuwe verdienmodellen en nieuwe relaties. Onze visie voor 2015. Lees meer

28 nov 2014 - Evaluatie sanering verspreide glastuinbouw Zuid-Holland

Bericht » 

Agrimaco heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland de sanering van verspreide glastuinbouw geëvalueerd. Hierbij komen aan de orde onder andere kosten, invloed op de ruimtelijke kwaliteit en aanbevelingen voor toekomstig beleid. Lees meer

8 jul 2014 - Ruimtelijke toekomstvisie Greenport Aalsmeer

Bericht » 

WB de Ruimte, Terra Incognita en Agrimaco gaan in opdracht van de Stichting Greenport Aalsmeer de ruimtelijke toekomstvisie voor de Greenport Aalsmeer ontwikkelen. Deze opgave sluit aan bij het thema ruimte van de visie en strategie van de Greenport Aalsmeer 2025 Lees meer