28 nov 2014 - Evaluatie sanering verspreide glastuinbouw Zuid-Holland

Bericht » 

Agrimaco heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland de sanering van verspreide glastuinbouw geëvalueerd. Hierbij komen aan de orde onder andere kosten, invloed op de ruimtelijke kwaliteit en aanbevelingen voor toekomstig beleid. Lees meer