13 dec 2018 - Bekijk de nieuwe editie van AgriVISIE

Bericht » 

Ook aan het eind van dit jaar maken we bij Agrimaco de balans op: we schenken aandacht aan de projecten waar we mee bezig zijn (geweest). Deze week is onze nieuwsbrief AgriVISIE weer verschenen. Bent … Lees meer

- Bulklogistiek

Bericht » 

Bij bulkgoederen zijn de logistieke kosten relatief hoog. De agrifood-sector kent veel bulkgoederen. Agrimaco combineert domeinkennis en data science om deze grote kostenpost te reduceren. En tegelijkertijd de milieubelasting terug te dringen, overlast te verminderen … Lees meer

- Glastuinbouwgebied groeit

Bericht » 

De glastuinbouw is, na de moeizame jaren tussen 2009 en 2016, volop in beweging. Ook in het glastuinbouwgebied Het Grootslag zien we dit terug. Vestigers van het eerste uur zetten nu vervolgstappen in hun ontwikkeling … Lees meer

- Plantverwarming in kassen

Bericht » 

In opdracht van Agrimaco heeft Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar plantverwarming. Vertrekpunt is om alleen die delen van de plant te verwarmen die daar behoefte aan hebben. En om de rest van alle … Lees meer

- Klimaatneutrale glastuinbouw

Bericht » 

LTO Glaskracht heeft een convenant afgesloten dat de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal produceert. De invulling hiervan is dat de glastuinbouwsector dan geen CO2 (als containerbegrip voor broeikasgassen) emissie meer heeft door het gebruik van fossiele … Lees meer

- BodemBeraad

Bericht » 

Is er perspectief voor leven op een dode bodem? Vorig jaar werd de wereld wakker geschud door de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit in Duitse natuurgebieden. Dit beeld is in lijn met de teruggang van … Lees meer

- Data science

Bericht » 

Of het nu gaat om het elimineren van faalkosten in de interne bedrijfsvoering, het opstellen van groeimodellen, het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken of het optimaliseren van complexe logistieke processen, waarderingsvraagstukken, etc., … data-science is een krachtig … Lees meer

- Ontwikkelbedrijf Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing kansrijk

Bericht » 

Ontwikkelbedrijf Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing kansrijk Voor de provincie Gelderland onderzocht Agrimaco of een ontwikkelbedrijf voor het opruimen of aanpassen van VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) een waardevolle toevoeging kan zijn. Het huidige instrumentarium (Andere bestemming, ruimte … Lees meer