12 dec 2018 - Herstructurering tuinbouw

Bericht » 

De herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard gaat gestaag door. Hiermee onderscheidt dit gebied zich in positieve zin van andere regio’s. Het PPS-karakter (Publiek Private Samenwerking) én de actieve rol van overheden (gemeenschappelijke regeling … Lees meer

- Klimaatneutraal varkensvlees

Bericht » 

De reductie van de broeikasgasemissie moet nog vijf keer sneller om de opwarming tot de maximaal acceptabele 1,5 oC te beperken in plaats van de desastreuze 3,2 oC als we zo door gaan. Klimaat (met … Lees meer

- POP3 subsidie verduurzaming melkveehouderij

Bericht » 

Agrimaco gaat samen met Groeibalans en PPP Agro-Advies ZuidOost het POP3 project Emissie-arme Melkveehouderij uitvoeren. In dit project gaan we honderd boeren trainen en begeleiden om hun bedrijfsaanpak te versterken, een beter rendement van hun … Lees meer

11 dec 2018 - Toespraken LLTB Jaarcongres online

Bericht » 

Het LLTB Jaarcongres 2018 is achter de rug en we zijn blij dat we zovelen van u daar mochten begroeten. Alle gastsprekers zijn gefilmd, zodat u ze op uw gemak kunt terugkijken.       … Lees meer

27 nov 2018 - Geslaagd LLTB Jaarcongres 2018

Bericht » 

Teun Biemond gaf op het LLTB Jaarcongres 2018 een presentatie over klimaatneutraal varkensvlees. Lees meer: ‘Geslaagd LLTB Jaarcongres 2018’

6 nov 2018 - Klimaatneutraal Varkensvlees op LLTB jaarcongres

Bericht » 

15 nov 2018 – Op het jaarcongres van de LLTB op 15 november in Roermond pitcht Agrimaco het concept van Klimaatneutraal Varkensvlees. Volgens de drie stappen van de Golden Circle van Sinek (why, how, what) … Lees meer

6 mrt 2018 - World Horti Center, gefeliciteerd.

Bericht » 

De tuinbouw heeft er een prachtig centrum bijgekregen. Het World Horti Cennte. Menige sector zal jaloers zijn op de combinatie van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven die zo dicht bij elkaar zitten en hecht kunnen samenwerken.