23 dec 2020 - Gelderse prijs

Bericht » 

Vrijdag 18 december heeft de Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gewonnen. De afgelopen 10 jaar heeft Agrimaco daarover de directie gevoerd.  Links: Sprekend Gelderland PHTB Actueel Twitter Provincie Gelderland Nieuwe … Lees meer

22 dec 2020 - AgriVisie december 2020

Bericht » 

Het jaar 2020 is bijna om en 2021 staat voor de deur. We willen u hartelijk bedanken voor de contacten die we met u hadden, de projecten die we samen hebben gedaan en de opdrachten … Lees meer

- Ruimte genoeg?

Bericht » 

Brazilië ontboste in 2019 ongeveer 1,1 mln ha. Dat zal overwegend aan het landbouwareaal zijn toegevoegd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 60% van het Nederlandse landbouw areaal. In Nederland is het landbouwareaal sinds de jaren vijftig … Lees meer

21 dec 2020 - Strategisch belang data steeds groter

Bericht » 

Het strategisch belang van data in de agrarische sector neemt steeds verder toe. De rol van ICT bij het registreren en sturen van administratieve en operationele processen is inmiddels gemeengoed. Evenals het uitwisselen van data … Lees meer

- Toekomstplan gietwatervoorziening glastuinbouw Westland

Bericht » 

Voor de glastuinbouw is het beschikken over goed gietwater van vitaal belang en een voorwaarde voor de bedrijfszekerheid. Momenteel wordt naast regenwater veel grondwater gebruikt als gietwater. Aanvullende gietwaterbronnen zijn hard nodig vanwege de klimaatverandering, … Lees meer

- Stikstof

Bericht » 

Het afgelopen jaar is in onze samenleving voornamelijk ervaren als een negatieve periode waarbij alleen achteruitgang, polarisatie, individualisme en opportunisme blijkbaar als winnaars uit de bus kwamen. Een van de problemen welke hier ook een … Lees meer

- De marktmeester en ongelijkheid op de markt

Bericht » 

Naar aanleiding van een NOS-nieuwsbericht op 15 oktober 2020 over het beteugelen van de macht van de big tech in de EU Door D.Minze Holwerda Boerenzoon, beleidsmedewerker Rijksoverheid, nu zelfstandig beleidsadviseur. Ook te vinden op … Lees meer

- Eerlijke beloning voor ecosysteem-diensten

Bericht » 

Het is tijd om de aarde te helpen met ecosysteem-diensten. Marktplaats ESTI brengt boeren die bijdragen aan een beter milieu en bedrijven en organisaties die hun footprint willen verlagen bij elkaar. Voor een efficiënte oplossing … Lees meer

- Gebiedsontwikkeling

Bericht » 

Gebiedsontwikkeling is een containerbegrip. Als Agrimaco hebben we tientallen jaren ervaring met gebiedsontwikkeling op het terrein van tuinbouw (herstructurering), duurzame energie en waterconcepten en natuurontwikkeling. Wij ervaren dat het succes van gebiedsontwikkeling niet enkelvoudig aan … Lees meer

- Certificering (agrarisch) natuurbeheer 2020

Bericht » 

2020 is een bijzonder jaar voor certificering en uitvoeren van audits voor de stichting Certificering SNL. Naast de agrarische collectieven, sinds 2015, certificeren we nu ook in het particulier natuurbeheer en voeren we audits uit … Lees meer