Handreiking Agentschap NL hergebruik restwarmte

21 nov 2014 - 

Nederland heeft warmte in overvloed, maar doet er nog te weinig mee. Veel projecten om warmte uit de industrie te hergebruiken mislukken, complex als ze zijn.

Agentschap NL biedt nu de helpende hand: met het opstellen van een speciale handreiking verwacht het agentschap meer initiatieven tot een succes te maken. Nieuwe kansen in tijden van behoedzaamheid.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl