Agrivisie ‘Is kringlooplandbouw hét woord van het jaar 2018?’

12 dec 2018 - 

Is kringlooplandbouw hét woord van het jaar 2018? Minister C. Schouten is er in geslaagd met haar visie op de Nederlandse land- en tuinbouw, kringlooplandbouw krachtig te positioneren.
Uit de enquête van dagblad Trouw, “De Staat van de Boer”, blijkt dat boeren en tuinders willen verduurzamen. En bijvoorbeeld natuurinclusief willen gaan werken. Boeren constateren dat ze allerlei verschillende boodschappen krijgen over wat wel en niet duurzaam is, wat wel en niet natuurinclusief is. Een debat dat zich ook wel zal voortzetten in 2019.
In de keten (toeleveranciers, agrarische bedrijven, afnemers) zal iedereen op eigen wijze duurzaamheid gaan invullen. Zo zal duurzaamheid en natuurinclusief vorm krijgen in het agrarisch bedrijfsleven krijgen, met alle discussies over de toekomstbestendigheid .

Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt, is Agrimaco op verschillende manieren betrokken bij allerhande projecten, met als gemeenschappelijke noemer verduurzaming in de breedste zin des woords.
Het afgelopen jaar hebben we mooie dingen kunnen doen. We bedanken onze opdrachtgevers en partners voor het gestelde vertrouwen.

Dit wordt voor Agrimaco een bijzonder jaar. We bestaan 20 jaar! Tijd voor een feestje? Of tijd voor een nieuwe stap? Dat laatste: Agritect en Agrimaco willen hun samenwerking verder intensiveren.

Het feestbudget van 2018 hebben we besteed aan :
- https://www.erasmusmc.nl/patientenzorg_algemeen/nl/nieuws-zorg/chemopompje.verlengt.leven/
- www.smartcentremalawi.com

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2019, zakelijk en privé.

Vriendelijke groet van het Agrimaco-team:
Alette, Bart, Cees, Dick, Peter, Roelof en Teun

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl