Almere Buitenvaart gaat voor voedselteelt en verduurzaming energiesysteem

Almere Buitenvaart gaat voor voedselteelt en verduurzaming energiesysteem

19 jul 2017 - 

Ondernemers in Buitenvaart gaan verder met het ontwikkelen van de groententeelt met als focus biologisch en lokaal. Eerlijk voedsel met een verhaal dat geproduceerd wordt tussen de stad en de natuur. Het glastuinbouwgebied Buitenvaart ligt aan de rand van Almere Buiten en grenst aan het natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Eerder bleek dat er perspectief is voor biologische groententeelt met als uiteindelijk doel het Esenca concept in de Buitenvaart.

Dit voorjaar is met betrokken ondernemers nagegaan hoe gaan we het met elkaar doen. Vragen daarbij zijn hoe organiseren we ons, wat gaan we telen, hoe komen we tot ketenverkorting en lokale afzetstructuren, de omschakeling naar (bio-) groenten, benodigde kennis, regelingen etc.

Er zijn in deze fase nieuwe ondernemers tot het initiatief Voedselfabriek toegetreden, de verbindingen met de stad en de inzet op feeding the city zijn aangehaald. De coöperatie Voedselfabriek staat in de start blokken.

Dit werd bevestigd tijdens de Gebiedstafel Buitenvaart op 6 juli jl. in aanwezigheid van wethouder Pol (financiën, economische ontwikkeling, vastgoed en bedrijfsvoering), raadsleden van de stad Almere, ondernemers uit de Buitenvaart en andere betrokkenen zoals de founding partners van Buitenvaart Duurzaam.

Met ongeveer vijftig deelnemers was deze Gebiedstafel goed bezocht, en is constructief gesproken over wat er nodig is om de Buitenvaart te versterken als groen en duurzaam glastuinbouwgebied. De gemeenschappelijke conclusie was dat het belangrijk is om de twee speerpunten “voedselteelt en verduurzaming energiesysteem“ te versterken. Dat vergt daadwerkelijke samenwerking door tuinders en een actief faciliterende rol van de gemeente.

Op de foto: Ondernemers uit Buitenvaart krijgen uitleg van bedrijfsleider Tonny Vink (links) van biologisch teeltbedrijf Greenshield in Ens.

Bijlagen rapport Voedselfabriek Buitenvaart fase II v 1.0.docx

verslag Gebiedstafel Buitenvaart

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl

Leave a Comment