Streef naar meer alternatieven voor VAB’s!

3 okt 2012 - 

Uit de op 27 september gehouden seminar 'Dilemma's op de Deel' is naar voren gekomen dat zo'n 85% van de vrijkomende agrarische bebouwing in de Achterhoek naar schatting geen nieuwe bestemming krijgt (bron: http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1841700).

Dat betekent dat slechts ongeveer 15% wel een alternatieve invulling dan wel bestemming krijgt. Dit is een gemiste kans. De agrarische sector als motor en stichter van het zo karakteristieke landschap in de Achterhoek zal veranderen en zelfs grotendeels verdwijnen.

Het (sterk) groeiende aantal eenmans- en MKB-bedrijven zoekt echter ook de juiste vestigingslocaties. Dit soort bedrijven kan zich voor functieverweving met het platteland lenen en kan vele voordelen bieden. Zo wordt een nieuwe, alternatieve economische motor van het buitengebied geinititeerd. De economische vitaliteit kan hiermee behouden blijven. Daarnaast wordt demografische scheefgroei beperkt en blijft de leefbaarheid op peil.

Voor meer informatie: Vrijkomende agrarische bebouwing-kansen: mooi en vitaal buitengebied.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl