Ruimte genoeg?

Brazilië ontboste in 2019 ongeveer 1,1 mln ha. Dat zal overwegend aan het landbouwareaal zijn toegevoegd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 60% van het Nederlandse landbouw areaal. In Nederland is het landbouwareaal sinds de jaren vijftig … Lees meer

Agrivisie “Veranderingen en transitie”

Agrivisie “Veranderingen en transitie”

De Nederlandse landbouw is de efficiëntste van de wereld en de tweede exporteur van land- en tuinbouwproducten. Naast voedselflats en dergelijke als alternatief voor het huidige systeem, zien we een toenemende belangstelling voor biologische landbouw, … Lees meer