Gelderse prijs

Vrijdag 18 december heeft de Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gewonnen. De afgelopen 10 jaar heeft Agrimaco daarover de directie gevoerd.  Links: Sprekend Gelderland PHTB Actueel Twitter Provincie Gelderland Nieuwe … Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een containerbegrip. Als Agrimaco hebben we tientallen jaren ervaring met gebiedsontwikkeling op het terrein van tuinbouw (herstructurering), duurzame energie en waterconcepten en natuurontwikkeling. Wij ervaren dat het succes van gebiedsontwikkeling niet enkelvoudig aan … Lees meer

Verdienmodel voor kringlooplandbouw

Om voor kringlooplandbouw tot een verdienmodel te komen is er een marktplaats nodig waarop de ecosysteemdiensten optimaal verwaard kunnen worden. ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative), zie www.esti.nu. Agrimaco is één van de grondleggers hiervan. Voor … Lees meer

ESTI: Ecosystem Services Trade Initative

ESTI is een wereldwijd handelsplatform voor ecosysteemdiensten. Hierop kunnen boeren hun bijdrage aan verduurzaming omzetten in een verdienmodel. Koolstofopslag (broeikasgas emissiereductie), externe stikstofsaldering, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterberging, etc. We starten met CO2 reductie door de Nederlandse … Lees meer

Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen

De Nederlandse veehouderij is een grote bron van stikstofemissie. Dit komt voornamelijk doordat de afgelopen decennia haast alle veehouderijen gebruik maken van roostervloeren. Agrimaco ziet vanuit haar ruim twintigjarige ervaring en expertise mogelijkheden dat veehouders, … Lees meer

Bulklogistiek

Bij bulkgoederen zijn de logistieke kosten relatief hoog. De agrifood-sector kent veel bulkgoederen. Agrimaco combineert domeinkennis en data science om deze grote kostenpost te reduceren. En tegelijkertijd de milieubelasting terug te dringen, overlast te verminderen … Lees meer

Plantverwarming in kassen

In opdracht van Agrimaco heeft Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar plantverwarming. Vertrekpunt is om alleen die delen van de plant te verwarmen die daar behoefte aan hebben. En om de rest van alle … Lees meer

Klimaatneutrale glastuinbouw

LTO Glaskracht heeft een convenant afgesloten dat de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal produceert. De invulling hiervan is dat de glastuinbouwsector dan geen CO2 (als containerbegrip voor broeikasgassen) emissie meer heeft door het gebruik van fossiele … Lees meer

BodemBeraad

Is er perspectief voor leven op een dode bodem? Vorig jaar werd de wereld wakker geschud door de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit in Duitse natuurgebieden. Dit beeld is in lijn met de teruggang van … Lees meer