Biomassa en Bodem

Biomassa en Bodem

7 apr 2015 - 

Nicolette Klijn heeft op 13 maart een presentatie gegeven aan de Commissie Corbey over de kansen van het benutten van biomassa voor de biobased economy en de duurzame landbouw.

Samen met Prof. Rudy Rabbingen heeft zij een rapport geschreven in opdracht van het Business Biorenewable Platform. Daarin wordt beschreven dat biomassa heel goed benut kan worden voor de biobased economy, met name als middels cascadering de fracties die van belang zijn voor de bodem, zoals minderalen, sporen elementen en lignine, weer terug gevoerd kunnen worden. Hieruit blijkt dat biobased economy en de circulaire economie hand in hand gaan.

Indien de teelt van een gewas dat middels cascadering benut kan worden voor feed/food, materialen, energie en bodemverbeteraars dan kan dat een nieuw verdienmodel opleveren voor de landbouw. Op deze wijze kan de biobased economy bijdragen aan de vitaliteit van het platteland!

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Klik hier om het rapport te lezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl