Energie verduurzaming

 

duurzame energie uit biomassa
Verduurzaming van de energievoorziening van bedrijfsterreinen en glastuinbouwgebieden,

Het efficiënter benutten van energie door middel van restwarmte, aardwarmte, etc.

onafhankelijk te worden van fossiele energiebronnen

haalbaarheid van aardwarmte als warmtebron, zoals bij het geothermieproject Vierpolders, waar heet water vanaf 2,3 km diepte uit de grond geboord kon worden.

 

ontwikkelen van een energieweb waarbij industrie- en of glastuinbouwbedrijven gaat samenwerken. Het ontwikkelen van een energie web waarop meerdere duurzame energiedragers kunnen worden aangesloten. Als eerste wordt
gekeken naar aardwarmte.
Door gebruik te maken van hoge temperatuur (HT) opslag als seizoensbuffer op 200–600 meter in de ondergrond kan de aardwarmte bron jaarrond benut worden

De combinatie van het energieweb met de toepassing van aardwarmte. De opslag van het hoge temperatuur warmte overschot in de zomer van zowel aardwarmte als van WKK levert een aantrekkelijke combinatie op.