Gebiedsontwikkeling en herinrichting

Duurzame glastuinbouwgebiedsontwikkeling is de kernspecialiteit van Agrimaco. Of het nu om ontwikkeling, sanering of herstructurering gaat, we beheersen de processen van voor tot achter en kunnen die volledig voor u uitvoeren.

Maar naast glastuinbouw zijn we ook actief in het buitengebied (bijvoorbeeld in het door de veehouderij vormgegeven platteland) en in de bebouwde omgeving (met nadruk op bedrijfsterreinen).

Wij verstaan de kunst om de brug te slaan tussen private ondernemersbelangen en de publieke belangen. Wij zijn zeer ervaren in het omgaan met spanningsvelden en emoties tussen sectorale maatschappelijke  en individuele balangen, uiteenlopende organisatievormen en tussen beleid en uitvoering.

Agrimaco werkt resultaatgericht, waarbij we “trechteren”: lange termijn maatschappelijke visie => sectorvisie => gebiedsvisie => structuurvisie => bestemmingsplan => uitvoering.

Door eerst een gedegen businesscase op te stellen met afgewogen risicoanalyse en –management  en vervolgens  met begroting- en beheersmodellen, zorgen we er bovendien voor dat de plannen financieel haalbaar zijn en blijven.

Ervaring met tuinbouwgebiedsontwikkeling en sanering

Agrimaco heeft ervaring met o.a.:

 • Sanering verspreide glastuinbouw gemeente Uithoorn (Uithoornse polder en Jaagpad) Lopend project;
 • Ontwikkeling gebiedsvisie voor het gebiedsvisie voor ouder tuinbouwgebied in de gemeente Uithoorn;
 • Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard;
 • Projecten Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM in de provincie Noord Brabant);
 • Experteam Mooi Nederland sanering verspreid glas in opdracht van I&M;
 • Sanering verspreide glastuinbouw gemeente Brielle;
 • Opstellen business case voor de zoeklocaties glastuinbouw op Oost Flakkee en Kaag en Braassem in opdracht provincie ZH);
 • Sanering verspreide glastuinbouw in de gemeente Westvoorne;
 • Sanering en verplaatsing glastuinbedrijf in Stompwijk;
 • Tuinbouwvisie Heemskerkerduin en Noorddorp.
 • Nieuwe toekomst vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s);
 • Functieverbreding op het platteland waaronder multifunctionele landbouw;
 • Ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden;
 • Vraagstukken op het gebied van energie, water hoeveelheid en kwaliteit en infrastructuur;
 • Ontwikkeling gebiedsvisies voor het buitengebied;
 • Masterplannen voor land- tuinbouwgebieden;
 • Vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Zie meer gedetailleerde informatie bij 'onze producten'.