Waterbeheer

Waterbeheer

Water wordt als cruciale productiefactor steeds belangrijker. Een agrariër heeft tenslotte voldoende water nodig voor een optimale productie van land- en tuinbouwgewassen. De kwaliteit van het water staat voorop. Hierbij gaat het om het zoutgehalte van het water, de zuiverheid maar ook de bacteriële kwaliteit  van het (giet-) water.

Het klimaat verandert. De hoeveelheid neerslag is toegenomen. Perioden met droogte lijken toe te nemen. De zeespiegel stijgt. Dit alles heeft gevolgen voor het waterbeheer op alle niveaus.
Ook de Kader Richtlijn Water (KRW) zal verstrekkende gevolgen hebben voor de tuinbouw. De glastuinbouw moet tussen nu en 2027 een nul emissie realiseren. Per jaar worden de toegelaten lozingen verlaagd.

Om als sector te groeien naar deze gesloten waterketen is goed uitgangswater een eerste vereiste. Goed uitgangswater is gedefinieerd als water met een zeer lage EC (elektrische conductiviteit) en praktisch zonder natrium.
Gelijktijdig zien we de druk op een duurzame gietwatervoorziening toenemen. De individuele brijnlozingen in de ondergrond bij de toepassing van omgekeerde osmose staan onder druk.

De vraag blijft: hoe kan de land- en tuinbouw voorzien blijven worden van voldoende goed en goedkoop gietwater? Hierbij gaat het ook om vraagstukken van rolverdeling tussen publieke partijen, de sector en de individuele bedrijven. Zijn nieuwe vormen van samenwerking op watergebied, bijvoorbeeld Waterhouderij, een oplossing voor deze vragen?

Ervaring met duurzame gietwater vraagstukken

Agrimaco heeft ervaring met o.a.:

  • Klimaatverandering en een Zoetwatervoorziening Greenport Boskoop duurzame zoetwatervoorziening Greenport regio Boskoop;
  • Gietwatervoorziening nieuwe glastuinbouwgebieden (Bergerden, Dinteloord);
  • Watervoorziening bij de opzet van gebiedsvisies en bestemmingsplannen (Glaspark 4P te Vierpolders);
  • Inventarisatie naar de toepassing van omgekeerde osmose in Zuid-Holland;
  • Alternatieve gietwaterbronnen voor de tuinbouw in Zuid-Holland waaronder toepassing van effluent van rioolzuiveringsinstallaties, ruw maaswater en bronwater;
  • Duurzame waterhuishouding Californië.