Onze visie

Onze visie

De agrarische sector is volop in beweging. Het is onze overtuiging dat de agrarische sector - als motor van het agrifood complex - zich zal blijven ontwikkelen. Organisaties moeten blijven leren, ontwikkelen en groeien om te blijven bestaan. De druk om onze ruimte optimaal en duurzaam te benutten, onderstreept het blijvende belang van een duurzame ruimtelijke ordening.

Missie: resultaat en tevredenheid!

Onze manier van werken kunnen we samenvatten met één woord: resultaatgericht! Wij schrijven vakkundig een gedegen plan voor u, maar krijgen het pas echt naar onze zin als we resultaat voor u mogen realiseren. Als ondernemer schrikken wij er dan ook niet voor terug om samen met de opdrachtgever 'de laarzen aan te trekken'.

Filosofie

Onze filosofie is dat het in beweging brengen van mensen vooral een kwestie is van “het plezier erin zien”. Of het nu gaat om een probleem oplossen of een kans benutten. Onze overtuiging is dat als partijen (mensen) iets willen, het doel eigenlijk al binnen handbereik is. Agrimaco hecht meer aan lange termijn duurzaamheid dan aan korte termijn winst. En bij alles wat we doen hebben we aandacht voor integriteit en het menselijk welzijn.

Ambitie

In een veranderende omgeving zullen externe deskundigen met inhoudelijke, proces- en sectorkennis steeds meer toegevoegde waarde krijgen. Dat is precies wat Agrimaco u bieden wil. Agrimaco ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden in het continue ontwikkelingsproces. Met als doel een gezonde organisatie en duurzaam agrifood complex te realiseren.

 

Onze mensen

Stefan SpaasLees meer
Specialist duurzaamheid en emissies
+31(0) 651 121 769
s.spaas@agrimaco.nl
Dick OosthoekLees meer
Dick Oosthoek agrimaco
Strategisch adviseur/consultant, interim management, frisdenker en projectleider
+31 (06) 22 453 420
d.oosthoek@groenkeur.nl
Roelof de HaanLees meer
Natuur- en gebiedsontwikkeling en certificering
+31(0)654 302 525
r.dehaan@agrimaco.nl
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl