BodemBeraad

12 dec 2018 - 

Is er perspectief voor leven op een dode bodem? Vorig jaar werd de wereld wakker geschud door de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit in Duitse natuurgebieden. Dit beeld is in lijn met de teruggang van de bodemgezondheid van intensieve landbouwpercelen. Waarbij gevreesd moet worden dat één en ander (bijvoorbeeld verdichting) niet eenvoudig is te herstellen en misschien wel irreversibel is. Deze ontwikkelingen én constateringen in de praktijk hebben Agrimaco in samenwerking met partners doen besluiten om, net zoals er een Klimaatpact en een Waterpact zijn, ons in te zetten voor een platform waar alle belangen van en belanghebbenden bij een gezonde bodem, elkaar treffen. Om samen kracht te ontwikkeling zodat de juiste dingen op tijd gaan gebeuren. Géén enkele partij kan dat alleen. Dit plan wordt breed gedragen en momenteel zijn we met vele stakeholders in gesprek hoe dit verder uit te werken en vorm te geven. Neemt het ministerie van LNV de leiding?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl