Boeren in Rhoon willen natuur realiseren

7 jun 2016 - 

Sinds zomer 2015 begeleidt Agrimaco de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ) in Rhoon. VABIJ heeft enkele jaren geleden door VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) een plan op laten stellen waarin zij de PKB PMR doelen (natuur, recreatie, cultuurhistorie) voor dit gebied geborgd wil realiseren in synergie met landbouw. Cees Veerman heeft daarna dit plan omarmt en geadviseerd om dat met behulp van een gebiedscoöperatie te doen. Provincie Zuid-Holland heeft kwartiermakers onder leiding van Co Verdaas dit plan verder uit laten werken. Hun advies is onlangs door GS vastgesteld. VABIJ heeft daar nog enkele kritische maar zeer essentiële kanttekeningen bij gezet. Samen met PZH worden die deze maand aan een deskundige voorgelegd om tot een oplossing te komen. Daarna kunnen alle partijen met de neuzen dezelfde kant op aan de slag.

Agrimaco vindt het een uitdaging om in een dergelijk proces, na 15 jaar in steeds diepere loopgraven terecht te zijn gekomen, te mogen helpen. Om opgelopen averij in verhoudingen te overwinnen door te focussen op het gezamenlijk belang en samenwerking. Want daar liggen de hobbels; ondanks dat die hardnekkig hun kop steeds weer op blijven steken, kan inhoudelijk - en mag - dit mooie plan niet mislukken. En als het lukt, is dit een gezamenlijke overwinning voor landbouw, natuur en overheid. En wordt ook nog eens een flinke besparing gerealiseerd. Een voorbeeld voor elders!

Rapport Buijtenland van Rhoon

Levend Buijtenland van Rhoon

Persbericht Ontvangst advies kwartiermakers Buytenland van Rhoon

brief advies kwartiermakers Buijtenland van Rhoon

Artikel Nieuwe Oogst

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl