Bulklogistiek

12 dec 2018 - 

Bij bulkgoederen zijn de logistieke kosten relatief hoog. De agrifood-sector kent veel bulkgoederen. Agrimaco combineert domeinkennis en data science om deze grote kostenpost te reduceren. En tegelijkertijd de milieubelasting terug te dringen, overlast te verminderen (van belang voor lange termijn draagvlak) en meer veerkrachtig (resilient) te worden.
Draagvlak en veerkracht worden steeds belangrijker in strategisch risico management. De (ook financiële) gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering, calamiteiten en files kunnen voor bulkketens fataal worden.
Samen met Agritect scannen we de logistieke keten, prioriteren we de verbetervoorstellen en managen we de concrete implementatie projecten. Heel specifiek of in projecten waarin de beste deel-ideeën geïntegreerd worden (best of breeds), al dan niet in tussenstappen (scrum methode).

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl