Certificering (agrarisch) natuurbeheer 2020

21 dec 2020 - 

2020 is een bijzonder jaar voor certificering en uitvoeren van audits voor de stichting Certificering SNL. Naast de agrarische collectieven, sinds 2015, certificeren we nu ook in het particulier natuurbeheer en voeren we audits uit bij particulieren en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) voor natuurbeheer. En de start was voorspoedig in januari en februari, om stil te vallen in maart vanwege de corona-maatregelen. Afgelopen maand zijn we gestart met digitaal auditen. Niet als voorkeur maar als noodgreep. Met name de particulier natuurbeheerders hebben nogal wisselende omstandigheden, wel/geen goede internetverbinding, wel/niet alle stukken digitaal, waardoor het een gezamenlijke zoektocht wordt om tot een goede uitvoering van de audit te komen. Tot nu toe lukt dat goed. Met de invoering van de certificering voor uitvoering (agrarisch) natuurbeheer is er door het ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een proces in gang gezet om zowel organisatorisch als inhoudelijk meer inspanningen te plegen om tot goede afspraken over de uitvoering van natuurbeheer te komen. De stichting Certificering SNL vormt hierdoor een belangrijke schakel tussen enerzijds de (on-) mogelijkheden om gewenste natuurontwikkeling uit te voeren en anderzijds de 12 provincies en het Rijk, die het beleid uit stippelen en tegelijkertijd hun zijde van de resultaatontwikkeling in het natuurbeheer vorm te geven en aan te sturen. In onze ogen een belangrijke verbetering van het natuurbeheer en een spannend proces om bij betrokken te zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Roelof de HaanLees meer
Natuur- en gebiedsontwikkeling en certificering
+31(0)654 302 525
r.dehaan@agrimaco.nl