Beheersing van productieprocessen: certificering in uw belang

18 dec 2017 - 

Agrimaco voert voor de stichting Certificering SNL de certificering uit van agrarische collectieven, evenals de audits om te volgen of de vastgelegde werkwijze wordt uitgevoerd.

Vaak horen we dat certificering niet als zinvol wordt gezien. Lastig papierwerk, “laat mij nou maar mijn werk doen, dan komt het wel goed”. Dit in weerwil van het gezegde “die schrijft die blijft”.

Hier zit hem nou net de kneep. Op veel terreinen wil zowel de afnemer als de consument en de overheid, inzicht in wat u doet en of u gemaakte afspraken nakomt. Nadenken over wat u doet en toetsen of dat goed is wordt steeds belangrijker in Nederland.

Voorbeelden van afspraken en certificering:

Afgelopen jaar zijn wij benaderd door een tuinder die met zijn product aan het milieukeur wil voldoen. Belangrijk voor een goede afzet.

  • Friesland Campina gaat aan de slag met Focus Planet2, melkveehouders toetsen hun werkwijze en geven consumenten productzekerheid.
  • Bij Groenkeur wordt gewerkt aan professionalisering en uitbreiding van de certificering.
  • Terugdringing gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater: tuinders werken met een nul-lozingsprotocol zodat het waterschap kan zien dat het bedrijf waterdicht is.

Agrimaco staat midden in deze beweging. Inzicht ontwikkelen in de productieprocessen, uitwerken wat een goed proces is en controleren of dat proces het gewenste resultaat op levert. Om te zorgen dat u een goed resultaat op uw bedrijf realiseert en om te zorgen dat de Nederlandse consument een goed product krijgt. Een gezonde nieuwsgierigheid naar hoe u werkt brengen wij met ons mee.

Neem contact op met Roelof de Haan: r.dehaan@agrimaco.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Roelof de HaanLees meer
Natuur- en gebiedsontwikkeling en certificering
+31(0)654 302 525
r.dehaan@agrimaco.nl