Data science

12 dec 2018 - 

Of het nu gaat om het elimineren van faalkosten in de interne bedrijfsvoering, het opstellen van groeimodellen, het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken of het optimaliseren van complexe logistieke processen, waarderingsvraagstukken, etc., … data-science is een krachtig instrument. Samen met Agritect bieden we kennis en tientallen jaren ervaring, gecombineerd met uitgebreide domeinkennis. Dat laatste is een niet te onderschatten succesfactor voor het efficiënt en effectief inzetten van data-science. In diverse agrarische sectoren worden nog weinig data vastgelegd (bijvoorbeeld varkenshouderij), in andere sectoren wordt al heel veel geregistreerd maar worden die data nog lang niet optimaal benut (bijvoorbeeld glastuinbouw).
We bieden voor simpele vraagstukken een heel pragmatische aanpak. Voor de complexe vraagstukken deinzen we er niet voor terug om alles uit de kast te halen voor een sluitende aanpak. We schakelen dan alle denkbare experts in om mee te kijken en mee te denken. Waarbij er soms, ook voor ons, verbluffende resultaten uitkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl