Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid in de breedste zin des woords is hét kernbegrip waarmee Agrimaco geïdentificeerd wil en kan worden. Wij willen duurzaam zijn in onze relaties met klanten; met onze omgeving en naar elkaar.

Duurzaamheid in resultaten is ook waar wij naar streven bij alle projecten in dienst van onze opdrachtgevers.

Bij gebiedsontwikkeling denken we dan onder andere aan duurzaamheid in landschapskwaliteiten, behoud landbouwkundige waarde, natuur, recreatie, energie, water, betrokkenheid bewoners en gebruikers.

Bij organisatieontwikkeling denken we onder andere ook aan: maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame samenwerkingsverbanden (joint venture of affectio societatis), integriteit, duurzame klantrelaties, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, ontwikkeling van medewerkers (employability).

Voor het agri-food complex is bovendien de verschuiving naar een 'Biobased Economy' (BBE) een belangrijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid in 'People, Planet en Profit'

Duurzaam-wereldbolEr zijn talloze duurzaamheiddefinities; maar wij kunnen ons goed vinden in die van ‘triple P’: people, planet, profit:

  • People: “zo gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet”;
  • Planet: voorkom zoveel mogelijk emissies naar bodem, water en lucht en belast zo min mogelijk op ongewenste wijze het landschap, c.q. verfraai dat;
  • Profit: duurzaamheid die geld kost, is niet duurzaam want dat kunnen we niet opbrengen. Waarbij het wel zaak is om lange termijn integraal volgens het model Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) te rekenen.

Of Brundtland: “geef de wereld niet slechter door aan je kinderen dan dat je die zelf van je ouders hebt doorgegeven gekregen”.

Voorbeelden

Duurzaamheid zit in onze complete dienstverlening verweven, maar dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die extra specifiek op duurzaamheid zijn gericht:

Zie meer informatie bij 'Onze diensten'.

Onze mensen

Stefan SpaasLees meer
Specialist duurzaamheid en emissies
+31(0) 651 121 769
s.spaas@agrimaco.nl
Dick OosthoekLees meer
Dick Oosthoek agrimaco
Strategisch adviseur/consultant, interim management, frisdenker en projectleider
+31 (06) 22 453 420
d.oosthoek@groenkeur.nl
Roelof de HaanLees meer
Natuur- en gebiedsontwikkeling en certificering
+31(0)654 302 525
r.dehaan@agrimaco.nl
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl