E-desk AgrimacoAgriAdvies

E-desk AgrimacoAgriAdvies

De agrarische sector levert in veel gemeenten een grote bijdrage aan de locale economie. De bedrijven zijn gezichtsbepalend voor grote delen van de ruimte in de gemeente. Deze bedrijven produceren veelal voor een internationale markt. Bedrijven zijn voortdurend in een veranderingsproces dat invloed heeft op mens,ruimte en omgeving. Dit heeft zijn weerslag op ruimtelijke visies, bestemmingsplannen, bouwaanvragen etc.

Bij E-desk Agrimaco AgroAdvies kunt u terecht voor snel antwoord op al uw beleids- en praktijkvragen ruimtelijke ordening en duurzaamheid in het landelijk gebied.

Wilt u meer weten? Download dit informatiedocument (link****) of neem contact op met Cees Moerman van Agrimaco.