Eerlijke beloning voor ecosysteem-diensten

21 dec 2020 - 

Het is tijd om de aarde te helpen met ecosysteem-diensten. Marktplaats ESTI brengt boeren die bijdragen aan een beter milieu en bedrijven en organisaties die hun footprint willen verlagen bij elkaar. Voor een efficiënte oplossing van klimaat- en milieuproblemen. ESTI is ervan overtuigd dat de bodem een belangrijke rol speelt bij de uitdagingen waar we voor staan: klimaat, water en natuur. Een eerlijke beloning voor resultaten op deze terreinen - we noemen dat ecosysteem-diensten - stimuleert boeren om daar optimaal aan bij te dragen. Het gaat dan om opslag van CO2, waterberging en biodiversiteit.

De bodem is voor alle drie een belangrijke bron. De bodem van de aarde bevat drie keer zoveel CO2 als er in de lucht zit. De bodem werkt als een spons voor water: opslag bij hevige regenval en bron voor groei bij droogte. En het bodemleven in de grond is dé basis voor biodiversiteit. Boeren gebruiken de bodem om ons voedsel te produceren, maar kunnen die ook benutten om meer CO2 vast te leggen, meer water te bergen en meer biodiversiteit te realiseren. Als we boeren eerlijk belonen voor de resultaten van hun ecosysteem-diensten, zullen ze zich daar maximaal voor inzetten. Dat bedoelen we bij ESTI als we zeggen ‘impact rewarded’, www.esti.nu .

Aankoop van de ecosysteem-diensten is interessant voor bedrijven, NGO’s, overheden en consumenten die hun eigen CO2-voetafdruk willen compenseren en/of willen investeren in waterberging en biodiversiteit. ESTI ondersteunt dit op vier manieren:

  • We belonen de boer maximaal voor zijn diensten. 90% van de opbrengst (vastgelegd in certificaten) gaat naar de boer. De resterende 10% is om de kosten van ESTI te dekken.
  • We maken handel in ecosysteem-diensten mogelijk door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo kunnen lokale afnemers lokale projecten ondersteunen. De eerste stap daarin is onze marktplaats voor CO2-certificaten.
  • We definiëren en certificeren ecosysteem-diensten. Om te kunnen kopen en verkopen moet een ecosysteem-dienst exact zijn omschreven en moeten de specificaties controleerbaar zijn (certificering). ESTI ontwikkelt deze certificaten voor CO2-vastlegging, waterberging en biodiversiteit.

We maken  gebruik  van slimme controles. Zo houden we de kosten van onze certificaten laag, waarmee ze  ook rendabel zijn voor kleine en middelgrote boerenbedrijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl