Eerste Ruimte voor Ruimte overeenkomst Uithoorn

20 dec 2012 - 

Woensdag, 19 december 2012, hebben wethouder J.A.J. Verheijen en de heer W.A.S. van Diemen hun handtekeningen gezet onder een Ruimte voor Ruimte overeenkomst. Dit gebeurde op het bedrijf van HPD Potplanten aan de Achterweg in De Kwakel.

Ruimte-voor-ruimte-KwakelIn de overeenkomst met Van Diemen wordt geregeld dat het kassencomplex aan de Drechtdijk 69 te De Kwakel wordt gesloopt en hij de gronden inzaait met gras. Deze gronden krijgen dan de bestemming grasland, hetgeen aansluit met overige grondgebruik in de Uithoornse polder.

De teeltactiviteiten van de Drechtdijk worden verplaatst naar het bedrijf aan de Achterweg/Hoofdweg. In het bestaande kassencomplex wordt in  een gedeelte een tweede teeltlaag gerealiseerd.

De compensatie voor de vermogensschade van bestemmingswijziging en te maken sloopkosten worden gerealiseerd op de kop van het perceel aan de Drechtdijk. De gemeente verleent medewerking aan de ontwikkeling van twee ‘kangoeroewoningen’ (vier wooneenheden). Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, welke binnenkort in procedure gebracht zal worden.

De gemeente Uithoorn stelde in januari 2012 de uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte vast, waarbij gekozen is voor een projectmatige aanpak voor de sanering van verspreid glas in de Uithoornse polder

Agrimaco adviseert de Gemeente Uithoorn bij de toepassing van Ruimte voor Ruimte.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl