Energievoorziening Bommelerwaard schoner of goedkoper?

13 feb 2014 - 

“Kan de energievoorziening voor en door tuinders in de Bommelerwaard schoner of goedkoper worden ingericht?” Dat was de vraag waar Jeroen van de Logt zich van maart tot en met november 2013 over gebogen heeft.

Jeroen is technische trainee bij Liander, de netbeheerder die de energie infrastructuur in de Bommelerwaard verzorgd. PHTB en Liander werken sinds 2012 samen om te verkennen of gelijktijdig met de herstructureringsoperatie in de Bommelerwaard een meer duurzame energievoorziening in het gebied gerealiseerd kan worden.

Het onderzoek dat Jeroen heeft uitgevoerd, was een uitdagende klus met veel zaken om rekening mee te houden. ‘Het energiesysteem’ van de tuinders is complex en schommelende energieprijzen en lage winstmarges maken het voor hen lastig investeringen te doen. Door de dalende sparkspread (de brutomarge van de WKK: opbrengsten van elektriciteit minus kosten van gas) wordt een WKK minder rendabel.

Op sectorniveau hebben tuinders een emissieplafond voor CO2 afgesproken. Bij overschrijding moeten tuinders betalen voor de extra CO2 uitstoot. Desondanks blijft een WKK (zeker) voor belichtte teelten cruciaal. Tijdens het onderzoek is onder andere  onderzocht of er goedkopere en duurzamere alternatieven zijn voor WKK’s en of er kansen zijn voor verdergaande samenwerking tussen tuinder – bijvoorbeeld met behulp van een  energiecollectief).

Een belangrijke constatering in het onderzoek was dat als een tuinder zijn CO2-uitstoot drastisch wil verminderen hij in de huidige marktomstandigheden ook met flink hogere kosten te maken krijgt. Door veranderingen in de gas-, elektriciteit-, CO2 emissieprijs en veranderende belastingwetgeving zou dit in de toekomst kunnen veranderen.

Een combinatie van windenergie met WKK levert zelfs bij huidige marktomstandigheden lagere energiekosten voor een tuinder en de CO2 uitstoot wordt met enkele procenten gereduceerd. Windenergie en WKK’s kunnen elkaar zelfs versterken aangezien de wind niet altijd waait en de piekproductie van windmolens opgenomen kan  worden door tuinders. Dit is een winwin situatie voor tuinders, windmolenexploitanten en de netbeheerder.

Er zijn echter wat hobbels die genomen moeten worden voordat dit gerealiseerd kan worden (technisch, juridisch, tarieven). Desalniettemin zou dit tuinders een unieke kans kunnen bieden om te laten zien dat ze niet alleen binnen de kas maar ook daarbuiten  innovatief kunnen zijn. Voor de netbeheerder is dit een mogelijkheid om te experimenteren met variabele tarieven en hun rol als netbeheerder.

Het onderzoek geeft aanleiding om de haalbaarheid van de combinatie van windenergie en WKKs in concrete projecten bij tuinders na te gaan en mogelijk echte projecten in de Bommelerwaard te realiseren. Het rekenmodel dat is ontwikkeld heeft (voor iedereen die enigszins is ingevoerd in energie) een gebruiksvriendelijke interface en komt  beschikbaar op de website van het PHTB zodat een ieder zelf kan vaststellen wat kansrijke energie-opties voor tuinders zijn en wat niet.

Voor meer informatie over het model kunt u contact opnemen met Jeroen van de Logt: jeroen.vande.logt@alliander.com.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl