Gebiedsontwikkeling

21 dec 2020 - 

Gebiedsontwikkeling is een containerbegrip. Als Agrimaco hebben we tientallen jaren ervaring met gebiedsontwikkeling op het terrein van tuinbouw (herstructurering), duurzame energie en waterconcepten en natuurontwikkeling. Wij ervaren dat het succes van gebiedsontwikkeling niet enkelvoudig aan te wijzen is. Maar veelal een complex van factoren behelst wat, net als de stakeholders populatie, vaak dynamisch in de tijd is. Wat in ieder geval belangrijke zaken zijn:

  • Gedeelde visie op richting en tempo van het proces;
  • Transparantie over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (en bewaken dat afspraken in dit kader worden nagekomen), met erkenning van elkaars kwaliteiten en capaciteiten (sterkten en zwakten);
  • Gedegen rekensom en financiële bewaking (hoe vaak is de belastingbetaler uiteindelijk niet de dupe van uit de hand gelopen projecten);
  • Omgevingsdraagvlak, wat met de nieuwe Omgevingswet nog belangrijker wordt en bij menig gebiedsontwikkelingsproces is gebrek aan draagvlak, in combinatie met gebrek aan een gedeelde visie, de aanleiding. Op dit punt dient er dus een zwaai van 180 graden gemaakt te worden.
  • En is communicatie dus een key factor. En wordt leiderschap gevraagd.

Uiteindelijk is de kern van succes samen te vatten in “samenwerken”, met én zonder spatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl