Gezonde bodem

Gezonde bodem

18 dec 2017 - 

Ploegen zonder kokmeeuwen is helaas gemeengoed geworden. Een zichtbaarder signaal van drastische afname van de bodem-biodiversiteit is er nauwelijks. Ook zien we steeds meer en steeds vaker blank staande percelen door slemp of bodemverdichting. Over duidelijke signalen gesproken. Voor Agrimaco is het geen vraag meer óf, maar hoé we onze bodem gezond houden of weer maken. Een gezonde bodem is van onmetelijk groot belang; het is letterlijk de basis van ons bestaansrecht. Ook economisch. We maken ons grote zorgen.

Daarom heeft Agrimaco samen met CropEye en InHolland het eerste Bodemberaad georganiseerd, om de veelheid aan specifieke initiatieven op het terrein van gezonde bodem, tot integrale meerwaarde te brengen. Voor toekomstbestendigheid van het menselijk ecosysteem is het noodzaak dat de bodem niet verwordt tot een dood substraat.

Onze visie is dat het belang van een gezonde bodem zwaar onderbelicht is. Hoewel de natuur een ongeëvenaarde veerkracht heeft, dreigt het gevaar dat sommige bodems onherstelbaar worden gedegenereerd. Of en hoe ernstige bodemverdichting kan worden opgeheven, weten we nog niet. En hoe de drastisch afgenomen bodemleven-biodiversiteit kan worden hersteld, evenmin. Dat daarvoor veel organische stof (voedsel voor bodemleven) nodig is, staat buiten kijf. Maar is dat voldoende?

 P1100752  
Plasvorming op maisakker in Zevenhuizen (2017)   

Een gezonde bodem staat voor bodemvruchtbaarheid en plantgezondheid, voor waterberging en koolstofbuffering. Een gezonde bodem geeft een essentiële bijdrage aan de biodiversiteit in Nederland. Samen met onze partners zetten we hier de schouders onder. Doet u mee? Meldt u dan aan.

Agrimaco is op diverse terreinen bezig rondom het thema “gezonde bodem”. Onder andere met natuurinclusieve landbouw (zie elders) en circulaire landbouw (FertiPlaza©).

Neem contact op met Teun Biemond: t.biemond@agrimaco.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl