Glastuinbouw in Almere wil duurzamer!

23 jun 2015 - 

Het glastuinbouwgebied de Buitenvaart is bijna 200 ha groot en beschikt over ongeveer 80 ha kassen. Het gebied is gelegen in een groene omgeving met ruime wegen en ligt vrijwel direct aan de snelweg.

De invloed van de recessie op de tuinbouw en de toegenomen concurrentie vergde de afgelopen jaren veel van de ondernemers. Tot voor kort was het gebied uitsluitend voor sierteelt in gebruik. Momenteel zien we ook andere teelten zoals exclusieve groenten en biobased productie. Eens was de rozenteelt het grootste gewas, dit is de afgelopen jaren overgenomen door het gewas lelie.

Het gebied kenmerkt zich door een goed ontsluiting met de snelweg.

Het gewas lelie is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld in het gebied.

Groenteteelt is nieuw in het gebied.

Vierentwintig uurs aanbod van diverse rozensoorten via de automaat. Het gebied is gelegen direct aan de rand van de stad met bijna 200.000 inwoners.

De tuinders willen duurzame energie die qua kosten concurrerend is met, maar met minder prijsfluctuaties dan, aardgas.

Kan daar in voorzien worden door bijvoorbeeld:

  • (rest-) warmte afnemen van de industrie van het nabij gelegen bedrijfsterrein;
  • aardwarmte en het gebruik van warmtebuffers in de ondergrond;
  • de kas als warmtebron voor de verwarming van woningen: enerzijds restwarmte van WKK en anderzijds de kas als zonnecollector;
  • zonne-energie via bijvoorbeeld zonneboilers en of PV systemen;
  • windenergie en
  • vormen van koppeling van energie systemen in een smart-grid?

De stad Almere heeft als beleid Growing Green Cities.

De Buitenvaart als showcase van de Floriade 2022 zou helemaal geweldig zijn: een Growing Green icoon van duurzame productie als basis voor een gezonde leefstijl en energie neutraliteit.

 

Informatie:

Cees Moerman (06 26352848 en of c.moerman@agrimaco.nl)

Wim Mans (Innoforte)

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl