Agrimaco en Flynth werken aan concretisering haalbaarheid duurzame Buitenvaart

29 jun 2016 - 

Het ondernemersinitiatief Buitenvaart Duurzaam ‘growing by natural power’ in Almere dat vorig jaar november van start ging, krijgt een vervolg. De eerste fase van het door consortium Agrimaco – Flynth uitvoerde onderzoek gaf aan dat er perspectief is voor een duurzaam energiesysteem. Ook liggen er mogelijkheden in het gebied om het verdienmodel te verbeteren in samenhang met de ontwikkeling van het aangrenzende natuurgebied Oostvaardersplassen tot nationaal park (met grote aantallen bezoekers). En er kan nog meer ingespeeld worden op lokale vraag naar groenten, fruit en siergewassen. Inmiddels worden er kersen, diverse groenten waaronder biologisch geteeld, vanuit Buitenvaart op de lokale markt afgezet.

Nieuwe vormen van samenwerken en organiseren worden voor deze gebiedsontwikkeling opgezet.

Focus voor verduurzaming ligt bij een warmtenet met input van hernieuwbare warmte op basis van hout en zo mogelijk restwarmte uit de omgeving. Het concept heeft de volgende kenmerken:

-         Een eenvoudig warmtenet 90-20 graden

-         Met meerdere warmtebronnen

-         Gebaseerd op restwarmte van eigen WKK’s en nabijgelegen bedrijfsterrein en op warmte uit hout-WKK of houtketel gevoedt met lokaal hout.

-         Mogelijke inpassing op retour voor warmte extensieve teelten.

-         Een CO2-net in combinatie met het afvangen van CO2 vanuit de rookgassen van de hout-WKK of houtketel.

-         Samenwerking met te ontwikkelen vergister in de Vaart, waarvan ruw biogas en CO2 betrokken kan worden.

-         Latere inpasbaarheid van geothermie

-         Latere inpasbaarheid van kansrijke technische ontwikkelingen, zoals b.v. seizoenbuffering.

 buitenvaart  buitenvaart duurzaam
Buitenvaart beschikt over goede glasopstanden met een goede infrastructuur. De ruime bermen bieden ruimte voor een warmtenet. De ondernemers georganiseerd in de vereniging Buitenvaart Duurzaam werken samen met de gemeente Almere, Alliander DG, Rabobank Almere en de Provincie Flevoland.  Op 15 november 2015 werd dat bevestigd in een intentie overeenkomst.

Met de transitie kan op termijn een emissiereductie van ongeveer 40 mln kg fossiele CO2 worden gerealiseerd.

Bewaren

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl