Herstructurering tuinbouw

12 dec 2018 - 

De herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard gaat gestaag door. Hiermee onderscheidt dit gebied zich in positieve zin van andere regio’s. Het PPS-karakter (Publiek Private Samenwerking) én de actieve rol van overheden (gemeenschappelijke regeling PHTB: Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard) zijn hier mede debet aan.
Duurzaamheid krijgt veel aandacht, o.a. met een duurzaamheidsplatform, een aparte tuinbouwriolering en -zuivering en een CO2 netwerk. In 2019 gaat onderzoek plaatsvinden hoe de warmtevraag van het gebied onafhankelijk van fossiele brandstoffen kan worden vervuld. De tuinbouw speelt daarbij een grote rol; momenteel is die goed voor de helft van het aardgasverbruik. Dit terwijl de door de kassen opgevangen overtollige zonnewarmte een veelvoud is van de warmtebehoefte van de hele regio. Doordat de tuinbouwgebieden naast dorpen liggen, zijn de transportafstanden tussen kassen en woningen gering. Dit biedt mogelijk perspectief.
Agrimaco voert de PHTB-directie en brengt visie, creativiteit en strategie in praktijk.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl