Klimaatneutrale glastuinbouw

12 dec 2018 - 

LTO Glaskracht heeft een convenant afgesloten dat de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal produceert. De invulling hiervan is dat de glastuinbouwsector dan geen CO2 (als containerbegrip voor broeikasgassen) emissie meer heeft door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus moet het gebruik van fossiele gas en minerale oliën door de glastuinbouw naar nul teruggebracht worden.
Het is dus zaak om voor uw bedrijf per locatie in kaart te brengen hoe groot uw CO2 emissie is en waar deze ontstaat. Met deze kennis kunt u plannen maken om te komen tot een nul-emissie.
Een aantal bedrijven laat nu de CO2 emissie door een erkent bedrijf berekenen en certificeren. Doel is een duidelijke stap te zetten richting ketenpartners en bij de eerste lichting klimaat neutrale bedrijven te horen. Agrimaco initieert, adviseert en implementeert.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl