Korte ketens een kwestie van groot denken en klein doen

18 dec 2019 - 

Korte ketens sluiten aan op de behoefte van consumenten naar lokaal voedsel, verminderen van de CO2-Footprint, verser en smakelijker, minder verspilling en beleving van de “bekende boer op het bord”. Uit ons onderzoek in Almere blijkt dat o.a. koks en cateraars op zoek zijn naar ingrediënten met een verhaal, waar komt het vandaan hoe wordt geteeld en wie zijn de gezichten daarbij.

Men zoekt naar meer smaak en beleving bij het voedsel. Daarnaast is de opgave gezonder te consumeren om o.a. obesitas tegen te gaan en met meer toegevoegde waarde voor de boer en tuinder te krijgen. In Nederland zijn de afgelopen decennia veel initiatieven genomen voor het vormen van korte ketens. Boeren en tuinders zijn individueel of gezamenlijk aan de slag gegaan om hun producten lokaal naar de markt te brengen. Te beginnen met een kraampje langs de weg, een eieren en groenten automaat, een boerenwinkel tot een lokale keten. Reguliere afnemers geven nu aan dat ze best lokaal product willen opnemen in het assortiment, maar dat ze maar één factuur willen en in één keer alles geleverd. Men wil naast de groenten ook de vis en het brood er bij. Supermarkten, foodproviders en cateraars geven aan interesse te hebben maar vanuit eigen organisatie en regelgeving (nog) niet te kunnen aanhaken. Ook bestaan er vormen van wantrouwen en miscommunicatie tussen de diverse actoren in de keten.

Vanuit de visie op kringlooplandbouw wil LNV de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Voor streekproducten met merk geldt dat zij zo onderscheidend zijn dat ze ook voor afzet buiten de regio van productie aantrekkelijk zijn. De korte keten kent dan een groter afzetgebied. Hier ontstaat wel een spanning met het streven van fysiek dichtbij. De producent kan bekend blijven (zie de boer op de melkverpakkingen tot zelfs de koe en melkmoment).

Er zijn nog veel vragen over de succesfactoren voor een duurzame korte keten. Onder andere rijst de vraag of alle kostenfactoren wel in beeld zijn en worden berekend. Momenteel nog niet. Er loopt onderzoek naar “True Pricing” in het kader van Kringlooplandbouw bij de WUR. Hogeschool Inholland benadert het vraagstuk van de opzet van korte ketens o.a. vanuit het model van “sociale innovatie” in het groene domein door te kijken naar de waarden, houding en gedrag van mensen bij veranderingen. Daarbij signaleert men o.a. de inzet om het denkkader te verschuiven van een ego- naar een eco- bewustzijn.

Onder het motto van groot denken en klein doen werkt Agrimaco aan de ontwikkeling van korte ketens. We hebben dit jaar meegeholpen de coöperatie BuitenBoeren in Almere op te zetten. Het idee van de coöperatie is om in het buitengebied van Almere in Buitenvaart vanuit een fysieke locatie te starten. Buitenvaart is het glastuinbouwgebied (bruto ca. 200 ha) van Almere. Het is een gebied in transitie naar nieuwe verdienmodellen o.a. groenten- en fruitteelt, algenteelt, zorg en nieuwe siergewassen. Buitenvaart ligt aan de rand van de stad, op korte afstand van het Oostvaardersbos en het zuidelijk deel van de Oostvaardersplassen. Een unieke locatie om voedsel, recreatie en natuur in de stad bij elkaar te brengen Een gezond voedselsysteem en de stad zijn het centrale thema van de wereld tuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 in Almere.

Kruiden en groenten in de kas op het dak van The Green House in hartje Utrecht
Sla op water bij Aquagrow in Almere Buitenvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl