Voedselproductie: natuurinclusief moet

Voedselproductie: natuurinclusief moet

18 dec 2017 - 

Het thema “Natuurinclusieve landbouw” krijgt steeds meer belang. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en dit is hard nodig. De signalen die we krijgen vanuit de natuur en de landbouw zijn niet mis te verstaan en geven aan dat het anders moet:

  • Biodiversiteit staat onder grote druk
    Biodiversiteit is onlosmakelijk met ons leven als mensen verbonden. Gaat de biodiversiteit achteruit, dan gaat ook de basis voor onze voedselketen achteruit.
  • Milieuvraagstukken stapelen zich op
    Hoe gaan we om met mest in Nederland?

Welke effecten zien we (elke dag) van uitspoeling van mineralen uit de bodem?

Gewasbeschermingsmiddelen grijpen diep in op de biodiversiteit.

Het Nederlandse Agrifood-complex laat zich graag profileren als meest innovatieve van de wereld. Toch pakken we de problemen in Nederland één-dimensionaal aan. We reageren op problemen en redeneren niet vanuit het grote geheel. Bij natuurinclusief werken hoort juist een totaal benadering van wat een gezond ecosysteem is om voedsel te produceren. Dé uitdaging voor het Nederlandse Agrifood-complex de komende jaren.

 NIL
Natuurinclusieve landbouw, bron Ministerie  EZ.

Als team Agrimaco hebben wij ons afgelopen jaar verdiept in een natuurinclusief voedselproductiesysteem. De biodiversiteit van het bodemleven speelt daarin een hoofdrol met de bijdrage aan een gezonde voedselproductie. We staan dan ook klaar om met u en uw natuurinclusieve landbouwvraagstuk(ken) aan de slag te gaan.

Neem contact op met Roelof de Haan: r.dehaan@agrimaco.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Roelof de HaanLees meer
Natuur- en gebiedsontwikkeling en certificering
+31(0)654 302 525
r.dehaan@agrimaco.nl