12 mei 2020 - Verdienmodel voor kringlooplandbouw

Bericht » 

Om voor kringlooplandbouw tot een verdienmodel te komen is er een marktplaats nodig waarop de ecosysteemdiensten optimaal verwaard kunnen worden. ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative), zie www.esti.nu. Agrimaco is één van de grondleggers hiervan. Voor … Lees meer

18 dec 2019 - Korte ketens een kwestie van groot denken en klein doen

Bericht » 

Korte ketens sluiten aan op de behoefte van consumenten naar lokaal voedsel, verminderen van de CO2-Footprint, verser en smakelijker, minder verspilling en beleving van de “bekende boer op het bord”. Uit ons onderzoek in Almere … Lees meer

17 dec 2019 - Praktijktraining Bodem en Koe

Bericht » 

  De praktijktraining is gericht op het verbeteren van de resultaten van de melkveehouders door te werken aan de bodem en het bodemleven. De eerste groepen zijn in november gestart,  nieuwe groepen worden opgestart in … Lees meer

- ESTI: Ecosystem Services Trade Initative

Bericht » 

ESTI is een wereldwijd handelsplatform voor ecosysteemdiensten. Hierop kunnen boeren hun bijdrage aan verduurzaming omzetten in een verdienmodel. Koolstofopslag (broeikasgas emissiereductie), externe stikstofsaldering, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterberging, etc. We starten met CO2 reductie door de Nederlandse … Lees meer

- Aandacht

Bericht » 

Zo naar het eind van het jaar komen de kerstborrels en geschenken weer in beeld. Tijd om aandacht aan elkaar te geven. Hopelijk zijn het niet alleen presentjes, maar weet je ook echte aandacht te … Lees meer

1 okt 2019 - Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen

Bericht » 

De Nederlandse veehouderij is een grote bron van stikstofemissie. Dit komt voornamelijk doordat de afgelopen decennia haast alle veehouderijen gebruik maken van roostervloeren. Agrimaco ziet vanuit haar ruim twintigjarige ervaring en expertise mogelijkheden dat veehouders, … Lees meer

13 dec 2018 - Bekijk de nieuwe editie van AgriVISIE

Bericht » 

Ook aan het eind van dit jaar maken we bij Agrimaco de balans op: we schenken aandacht aan de projecten waar we mee bezig zijn (geweest). Deze week is onze nieuwsbrief AgriVISIE weer verschenen. Bent … Lees meer

- Bulklogistiek

Bericht » 

Bij bulkgoederen zijn de logistieke kosten relatief hoog. De agrifood-sector kent veel bulkgoederen. Agrimaco combineert domeinkennis en data science om deze grote kostenpost te reduceren. En tegelijkertijd de milieubelasting terug te dringen, overlast te verminderen … Lees meer