21 dec 2020 - Glastuinbouwgebied het Grootslag raakt vol

Bericht » 

Glastuinbouwgebied het Grootslag in West-Friesland raakt vol. De projectontwikkeling van dit glastuinbouwgebied, een van de 10 gebieden die door oud-minister Piet Bukman werden geselecteerd om de glastuinbouwtransitie vorm te geven, nadert z’n voltooiing. Afgelopen jaren … Lees meer

- Praktijktraining Bodem en Koe

Bericht » 

De praktijktraining Bodem en Koe is gericht op het beter functioneren van de bodem met als doel meer mineralen en voedingstoffen in de plant. Door betere groeiomstandigheden ook een verbetering van de droge stof opbrengst … Lees meer

- Stand van het land

Bericht » 

Verkiezingen in aantocht. Dan komen er een berg programma’s op ons af met nog mooiere visies en beloftes in het vooruitzicht. Na de verkiezingen horen we er niets meer van. Ook in de land- en … Lees meer

- Toekomst Agrarisch Nederland: sterke positie

Bericht » 

Door COVID-19 hebben we in 2020 op veel fronten ervaren dat zaken die op het ene moment vanzelfsprekend lijken, zomaar wegvallen. En dat het omgaan met nieuwe realiteiten tot zeer verschillende reacties leidt. Op het … Lees meer

12 mei 2020 - Verdienmodel voor kringlooplandbouw

Bericht » 

Om voor kringlooplandbouw tot een verdienmodel te komen is er een marktplaats nodig waarop de ecosysteemdiensten optimaal verwaard kunnen worden. ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative), zie www.esti.nu. Agrimaco is één van de grondleggers hiervan. Voor … Lees meer

18 dec 2019 - Korte ketens een kwestie van groot denken en klein doen

Bericht » 

Korte ketens sluiten aan op de behoefte van consumenten naar lokaal voedsel, verminderen van de CO2-Footprint, verser en smakelijker, minder verspilling en beleving van de “bekende boer op het bord”. Uit ons onderzoek in Almere … Lees meer

17 dec 2019 - Praktijktraining Bodem en Koe

Bericht » 

  De praktijktraining is gericht op het verbeteren van de resultaten van de melkveehouders door te werken aan de bodem en het bodemleven. De eerste groepen zijn in november gestart,  nieuwe groepen worden opgestart in … Lees meer

- ESTI: Ecosystem Services Trade Initative

Bericht » 

ESTI is een wereldwijd handelsplatform voor ecosysteemdiensten. Hierop kunnen boeren hun bijdrage aan verduurzaming omzetten in een verdienmodel. Koolstofopslag (broeikasgas emissiereductie), externe stikstofsaldering, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterberging, etc. We starten met CO2 reductie door de Nederlandse … Lees meer

- Aandacht

Bericht » 

Zo naar het eind van het jaar komen de kerstborrels en geschenken weer in beeld. Tijd om aandacht aan elkaar te geven. Hopelijk zijn het niet alleen presentjes, maar weet je ook echte aandacht te … Lees meer