Ondergrondse gietwaterberging Boskoop

Ondergrondse gietwaterberging Boskoop

24 jul 2014 - 

Agrimaco onderzoekt samen met KWR en DLV plant de mogelijkheden voor ondergrondse zoetwaterberging ten behoeve van de boomkwekers in Boskoop.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de geohydrologische mogelijkheden maar ook op de vergunningsverlening, bedrijfsmatige inpassing en de bedrijfseconomische haalbaarheid.
Onderdeel van de studie is te onderzoeken in hoeverre de ondergrondse waterberging als alternatief kan worden aangemerkt voor de verplichting om 1200 m3 bassin aan te leggen per hectare containerveld

Het onderzoek wordt gefinancierd door 15 deelnemende kwekerijen, Hoogheemraadschap Rijnland en de Provincie Zuid Holland.

Klik hier om meer te lezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl