Ontwikkelbedrijf voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s)

15 mrt 2018 - 

In opdracht van de provincie Gelderland gaat Agrimaco verkennen of een ontwikkelbedrijf een geschikt instrument is voor de agrarische sector. Voor de ontwikkeling van een vitaal platteland is het nodig om leegstand van vrijkomende agrarische gebouwen te voorkomen. De Provincie Gelderland verwacht dat de komende jaren veel agrarische bedrijfsgebouwen niet meer voor hun primaire functie gebruikt gaan worden vanwege het stoppen en het opschalen van bedrijven. Het huidige beleid ten aanzien van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) kenmerkt zich door lokale inzet van kleinschalige maatregelen zoals “rood voor rood”. Kan een ontwikkelbedrijf, zoals dat in andere sectoren en soms ook voor agrarisch vastgoed wordt ingezet, bijdragen aan een effectievere aanpak van VAB’s?

De provincie zet in op een vitaal platteland waar ruimte blijft voor ontwikkeling van het agrarisch gezinsbedrijf. Dit verlangt grote zorgvuldigheid hoe met de ruimte in het landelijk gebied wordt omgegaan. Een effectieve aanpak van leegstand voorkomt ook verpaupering en daarmee een bron van bedreiging van de ruimtelijke kwaliteit.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl