Ontwikkelbedrijf Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing kansrijk

12 dec 2018 - 

Ontwikkelbedrijf Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing kansrijk
Voor de provincie Gelderland onderzocht Agrimaco of een ontwikkelbedrijf voor het opruimen of aanpassen van VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) een waardevolle toevoeging kan zijn. Het huidige instrumentarium (Andere bestemming, ruimte voor ruimte regelingen.) dreigt minder effectief te worden. Met de toename van het aantal VAB’s worden ook de gevolgen voor de landschappelijke kwaliteit meer merkbaar en moeten de ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische bedrijven die doorgaan, meer aandacht krijgen. Het gedeelte van het VAB-vraagstuk wat zich door marktwerking niet oplost dreigt ook groter te worden. Transitie naar nieuwe functies of sloop stagneert en dat werkt uitnodigend op niet gewenste activiteiten in het buitengebied. Dit vraagstuk is het grootst in de krimpgebieden maar doet zich overal voor.

 

 

 

 

 

 

'Nieuwe verdienmodellen ter vermijding van VAB’s', en 'meekoppel kansen voor een Ontwikkelbedrijf “asbest er af en zonnepanelen er op”.

Een ontwikkelbedrijf kan hiervoor oplossingen bieden. Om een ontwikkelbedrijf te laten hebben is het nodig dat publieke keuze nodig is voor “schaarste” op regioniveau én langjarige overeenstemming over het planologisch kader én dat handhaving plaats vindt op functie en bestemming. Zorg daarbij voor draagvlak in de gemeenschap (Mienskip). Het optimale ontwikkelbedrijf opereert op afstand van de politiek mét publieke toezichthouders. Bij strikte invulling moet het mogelijk zijn, dat het ontwikkelbedrijf na opstart zonder subsidies gaat functioneren.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl