Voor Overheden

Voor beslissers (management, directie) en bestuurders (commissarissen en overheidscolleges) zijn we actief als consultant én als realisator van dat consult. Resultaatgericht, gebaseerd op scherpe visie en analyse, doortastend uitgevoerd met absolute aandacht voor kwaliteit én integriteit (waaronder de menselijke maat).

In deze huidige dynamische tijd zien commissarissen, overheidscolleges en andere bestuurders zich met regelmaat voor de noodzaak geplaatst om buitengebieden en industrieterreinen te ontwikkelen en te herstructureren.

Maar om de optimale balans te vinden tussen landschapskwaliteiten, behoud landbouwkundige waarde, behoud of bevordering van natuur, recreatie, de duurzame benutting van energie en water en de belangen en wensen van bewoners en gebruikers, zijn specifieke know-how en veel praktijkervaring vereist.

Als u zich voor zulke complexe vraagstukken geplaatst ziet, zult u merken dat u in Agrimaco de expertise vindt om deze vraagstukken aan te pakken en uw beleidsdoelen te realiseren.

We kunnen u bijvoorbeeld assisteren bij het resultaatgericht “trechteren”: om uw lange termijn maatschappelijke visie uit te werken naar sectorvisie => gebiedsvisie => structuurvisie => bestemmingsplan => uitvoering.

Eventueel slaat Agrimaco daarna graag de bruggen tussen beleid en de praktijk voor u, want wij kunnen het beoogde veranderingsproces ook fysiek voor u managen en tot en met de daadwerkelijke afronding van het geheel.

En niet onbelangrijk: Agrimaco heeft de competentie om zorgvuldig om te gaan met de spanningsvelden en emoties tussen sectorale maatschappelijke en individuele belangen, uiteenlopende organisatievormen en tussen beleid en uitvoering. Niet alleen door onze praktijkervaring met talrijke projecten, maar zeker ook door onze eigen "wortels" in en verwevenheid met de Agri-food sector.

We horen graag wat we voor u kunnen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • E-desk AgrimacoAgriAdvies (uw "dagelijkse vraagbaak")
  • Herstructurering glastuinbouwgebieden
  • Aanpak leegstand boerderijen en andere bedrijfsterreinen
  • Verduurzaming (o.m. energie en waterbeheer)