Plantverwarming in kassen

12 dec 2018 - 

In opdracht van Agrimaco heeft Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar plantverwarming. Vertrekpunt is om alleen die delen van de plant te verwarmen die daar behoefte aan hebben. En om de rest van alle materie en lucht in de kas niet te verwarmen.
Uiteraard is ook hier Trias Energetica (beperk energiegebruik, gebruik duurzame energie, zet fossiele brandstof efficiënt in) van toepassing en is het zaak dat alle stappen van geconditioneerd telen al gezet zijn. De volgende stap is dan alleen die materie te verwarmen die warmte nodig heeft: de plant en dan met name het groeipunt en niet de volgroeide delen.
Er zijn drie opties bekeken op economische haalbaarheid, milieu impact en sociale acceptatie. Dit onderzoek heeft geleid tot een eerste aanzet voor onderzoek naar klimaatneutrale tomaten (productie en verwerking). Ook vanuit andere gewasgroepen (o.a. potplanten) is belangstelling geuit bij Agrimaco.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl