POP3 subsidie verduurzaming melkveehouderij

12 dec 2018 - 

Agrimaco gaat samen met Groeibalans en PPP Agro-Advies ZuidOost het POP3 project Emissie-arme Melkveehouderij uitvoeren. In dit project gaan we honderd boeren trainen en begeleiden om hun bedrijfsaanpak te versterken, een beter rendement van hun grasland te halen en met gezondere koeien, gezondere melk te produceren. Een belangrijk neveneffect van deze aanpak is dat hiermee ook de emissies naar het grondwater afnemen. Door gericht het bodemleven te ontwikkelen, vindt er een betere benutting en verwerking plaats van de mest van de koeien.

In de melkveehouderij is verduurzaming een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de sector. CO2, methaan en ammoniak zijn belangrijke broeikasgassen en sterk verbonden aan koeien. Een eerste stap om tot verbetering hierin te komen is de bedrijfsaanpak rond graslandbeheer en bodemleven aan te pakken samen met het voermanagement op het bedrijf.

Agrimaco is in afwachting van POP3-besluitvorming om gelijksoortige projecten te starten in o.a. Limburg en Gelderland.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl