Gietwater en brijnlozing Zuid-Holland

Ontwikkeling toetsingskader brijnlozing Zuid-Holland

Doel: Agrimaco levert input voor de ontwikkeling van het gebiedsspecifieke toetsingskader bij het beoogde brijnbeleid. Bij doorvoering van dit beleid, zouden lozingen van brijnwater slechts na het doorlopen van het toetsingskader kunnen worden toegestaan.

Dit is een vervolgonderzoek naar aanleiding van het onderzoek naar gietwater uit centrale bronnen in Zuid-Holland.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Looptijd: 2011


Jaartal: 2011
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): Provincie Zuid Holland
Betrokken adviseur(s):
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl