Herstructurering Bommelerwaard

Doel: Secretaris van het Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Daarnaast management van het projectbureau. In- en extensivering van bestaande c.q. ontwikkeling van nieuwe tuinbouwgebieden (zowel glastuinbouw als champignonteelt). Verbeteren van landschap, waterhuishouding, infrastructuur (verkeersveiligheid).

Opdrachtgever: Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Looptijd: januari 2011 - heden

Voor meer informatie: www.tuinbouwbommelerwaard.nl

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard


Jaartal: 2011
Status: Lopend Project
Opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Maasdriel
Waterschap Rivierenland
Betrokken adviseur(s):
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl