Hygieneprotocol Ringrot aardappelen

Doel: Als projectleider voor de implementatie van het Hygieneprotocol Ringrot op te treden en samen met de medewerkers van de NAO zorg te dragen voor de verdere uitrol. Om dit te realiseren is in samenspraak met de NAO een gedatailleerd werkplan opgesteld.

Opdrachtgever: Pootgoed Contact Commissie van de Nederlandse Aardappel Organisatie

Looptijd: 2013

Voor meer informatie: www.nao.nl


Jaartal: 2013
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): Nederlandse Aardappel Organisatie
Betrokken adviseur(s):