Inventarisatie brijninfiltratie Zuid-Holland

Doel: Agrimaco inventariseert de brijninfiltratie door Zuid-Hollandse glastuinbouwbedrijven en voert onderzoek uit naar alternatieve zoetwaterstromen voor de glastuinbouw (inclusief kosten en milieuaspecten)

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Looptijd: 2010


Jaartal: 2010
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): Provincie Zuid Holland
Betrokken adviseur(s):
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl