Multi Energy Concept Vierpolders Tinte

Multi Energy Concept Vierpolders (MEC-V)

Doel: De herstructurering en van het glasareaal in de gemeente Brielle, waarbij met de sanering van verspreid liggende glastuinbouw gelijktijdig werd besloten tot de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied in Vierpolders. Hieraan werd de opgave verbonden om de kansen voor verduurzaming maximaal toe te passen waaronder voor energie en water.

Energie uit restwarmte

Voor energie is hierbij gekeken naar de ervaringen, die eerder opgedaan zijn in de Coöperatie T4P (Tinte Vierpolders) met onderzoek naar de haalbaarheid voor het toepassen van restwarmte uit de Botlek. De eerste gedachte is hierbij om onafhankelijk te worden van fossiele energiebronnen en de oplossing te zoeken in een combinatie van alternatieven, het zogenaamde Multi concept. Vandaar de benaming Multi Energy Concept Vierpolders (MEC-V).

Opdrachtgever: eigen ontwikkeling in samenwerking met Visser & Smit Hanab en IF Technology

Looptijd: 2009 - 2012

Hieronder staan verschillende rapporten en persberichten over de ontwikkeling van MEC-V:

 


Jaartal: 2012
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s):
Betrokken adviseur(s):
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl